טיפ 109: הדרכת אקסל - איך אפשר לחלץ במהירות וביעילות נתונים מעמודות טקסט באקסל?

עבודה מהירה ויעילה היא היעד העיקרי של הדרכת אקסל שאנו מעבירים בחברות ובארגונים.
למרות שאנחנו מביאים הדרכת אקסל בתפירה אישית, אחת הנקודות שמאוד חשוב לי להביא בכל הדרכה והדרכה – היא ההתקדמות שמושגת בכל גרסה של אקסל.

הטיפ שמובא להלן, מתייחס רק לאקסל 2013 ומעלה. לפני כן, האופציה שמובאת כאן – לא היתה קיימת.

מיד לאחר הסרטון, הסבר לדרך ה"מסורתית" לחילוץ נתונים, באמצעות פונקציות טקסט.

פונקציות מתקדמות אקסל - FIND

פונקציית LEFT מאחזרת את התווים מהצד השמאלי של התא. כמות התאים שתאוחזר נמצאה לנו כבר באמצעות פונקציית FIND.

בואו נראה את שילוב הפונקציות:

 דרך נוספת לחילוץ נתונים, חלוקה לעמודות.

ניתן לראות סרטון כאן.

באקסל ישנה יותר מדרך אחת לבצע כל משימה.

אחד הדגשים עליהם אנו שמים דגש כשנדרשת הדרכת אקסל בחברות, הוא על ההבנה מתי כל שיטה עדיפה ובשימוש בטכניקה הנכונה למשימה הנכונה.

הדרכת אקסל משפרת משמעותית את יעילות העבודה.


שלחו לנו וואטסאפ