לא צריך להיות "מומחה אקסל" כדי להתנהל נכון

עסקים קטנים ובינוניים יכולים להיעזר בדף זה להורדת אפליקציות ודוחות.
לא צריך להבין הרבה או להיות מומחה אקסל כדי לעבוד עם הקבצים.

 

מה תהיה היתרה?

האפליקציה מיועדת למעקב אחרי הכנסות והוצאות ידועות על מנת לבחון מה תהיה היתרה בתאריך עתידי.

מידע חיוני להתנהלות מול הבנק, הסדרה מראש של אשראי או חיסכון, קבלת החלטות לגבי רכש עתידי וכו'.

itrot-atidiot

מה תהיה יתרה