להלן מספר דוגמאות למצגות ולסוגי המצגות השונים:

 

לפני שניגשים לתכנון המצגת, יש לברר באיזה סוג/סוגי מצגת מדובר.

האם נציג בפני קהל?
אם התשובה היא "כן" אז ישנן מספר שאלות בסיסיות נוספות:
– כמה זמן יש לנו?
– האם נרצה להעביר חומר לקריאה נוספת?

האם זו מצגת שמיועדת להדפסה/משלוח במייל?
גם כאן נצטרך לברר כמה נתונים:
– האם הקהל זקוק לחומר או שאנחנו מעוניינים שהם יקראן?
– באיזה אמצעי העברה נשתמש (כאן יש משמעות לגודל הקובץ)
– חסכון בהדפסה לעומת נראות

השילוב המנצח הוא יצירת מצגת שמלווה דובר – מצגת שבאה להמחיש ולחזק את המסר ויצירת מסמך נילווה להדפסה, חלוקה ולמשלוח במייל.
במצב זה ניתן להעביר נתונים רבים שלא נעמיס על המצגת עצמה:

דף מידע למצגת עסקית
דף מידע נוסף למצגות עסקיות או מצגות למשקיעים