מומחים רבים בעולם המצגות ממליצים לקצר מאוד בטקסטים במצגות. אני מסכימה לחלוטין.

עם זאת, נתקלתי לאחרונה במושג שנקרא "חמש על חמש על חמש" – ומצאתי לו מספר פרשנויות:

פרשנות אחת, מדברת על חמש דקות – חמישה שקפים – חמישה רעיונות

פרשנות אחרת, מדברת על חמישה שקפים – חמישה משפטים בכל שקף – חמש מילים בכל משפט.

בעוד אני מסכימה מאוד עם רוח הדברים של הפרשנות הראשונה, אני פחות מתחברת לפרשנות השניה, שנראית לי קיצונית משהו… בכל זאת – המטרה של מצגת, של כל מצגת היא להעביר מסרים.

כן, נכון – חשוב עד מאוד לשמור על טקסטים קצרים מאוד (כמובן, כאשר אנחנו מדברים על מצגת שמלווה דובר) – אבל עדיין, לא כדאי לעקר את המסר לחלוטין. אני גם לא חושבת שמצגת טובה היא בהכרח מצגת קצרה – תלוי במטרות, בקהל ובזמן שעומד לרשותנו.

בואו נראה דוגמה לפרשנות הראשונה:

לדובר חמש דקות להציג פרוייקט של החלת שינוי בחברה. זו הדרך לתכנן את המצגת:

חמישה שקפים – שקף לכל דקה:

המטרה: (תכנון) מה היתה המטרה
השינוי: (ביצוע) השינויים שנדרשו
התוצאות (ניתוח) :ניתוח תוצאות
הצעדים הבאים (פעולה)
ההשפעה על הארגון (הסקת מסקנות)

כל שקף, יכול להכיל עד 5 מסרים קצרים.

 

איך נכין מסרים קצרים?

להלן דוגמה: המסרים בתמונה לקוחים מתוך אתר של עמלנט, הסברים להעברת שיעור בנושא מגילת העצמאות. לקחתי משם פרק קצר – ולהלן תמונת "לפני ואחרי".
השקף הזה אמור ללוות מורה שמלמד בכיתה. השתמשתי ברוח הכלל של חמישה משפטים, ועל "חמש מילים" במובן מטפורי: לקצר את הטקסט, להעביר את המסר העיקרי של כל פסקה במסר המקורי:

מתוך אתר "עמלנט" – הדרכה על העברת שיעור על מגילת העצמאות. כאן, התייחסות לפרק אחד מתוך התכנית.

אם, כך, ההצעה שלי היא לקבל את "הרוח" של כלל 5 על 5 על 5, אבל בעיקר בהקשר של שמירה על לא יותר מ-5 מסרים קצרים בשקף. כמות השקפים, כפי שציינתי – תלויה בזמן שעומד לרשותנו.